Globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. Sthlm Food & Wine och Bak & Choklad bidrar till dessa mål genom en rad åtgärder. Vi har valt att fokusera på mål 5, 6 och 12 som vi känner ligger närmast oss och där vi kan påverka mest.

FNs globala mål, Agenda 2030, mål 8

Mål 5 - Jämställdhet

 • Vi strävar efter en jämn fördelning (kön och etnicitet) hos medverkande på våra scener, aktiviteter och i vår marknadsföring.
 • Ökad medvetenhet hos våra besökare om jämställdhetsfrågan inom restaurangbranschen.
 • Sthlm Food & Wine och Bak & Choklad ska vara en schysst och trygg plats att besöka som gäst och som medverkande.

Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla

 • Ingen försäljning eller användning av buteljerat vatten på våra scener, aktivitetsområden och restauranger.
 • Vi strävar efter att öka medvetenheten hos våra besökare om betydelsen av tillgång till rent vatten för produktion av den mat och dryck som vi konsumerar.
FNs globala mål, Agenda 2030, mål 12
FNs globala mål, Agenda 2030, mål 8

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

 • Vi strävar efter att visa på goda exempel på hantering av mat och matavfall.
 • Vi ökar kunskapen hos våra besökare för att möjliggöra medvetna val av mat och dryck.
 • Vi visar upp nyheter inom förpackning av mat och dryck.
 • Vi möjliggör försäljning och köp av närproducerad mat.
 • Vi samarbetar med partners som tar hand om all mat som blir över efter eventets slut.
 • Vi arbetar för att främja hållbara trender.

Läs mer om Stockholmsmässans hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet handlar om att ta hänsyn både till nuvarande och framtida generationers behov, och att ta ett långsiktigt ansvar i vår dagliga verksamhet. Stockholmsmässans hållbarhetsarbete bedrivs utifrån tre fokusområden: Sustainable Community, Sustainable Environment och Sustainable Innovation.