Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

En viktig mediekanal

Varje år satsar svenska företag över 3 miljarder kronor på mässor och event. I en alltmer digitaliserad värld blir det personliga mötet allt viktigare.

En mässa samlar hela branschen; leverantörer, kunder och media. På mässor träffar du besökare som tagit ett aktivt beslut att träffa dig. Här skapas nya idéer, kontaktytor och affärsmöjligheter. Detta gör mässmediet till den mest kostnadseffektiva marknadsföringskanalen.

• Nya affärsmöjligheter
På en mässa finns flera marknadssegment representerade. Köpare, säljare och produkter finns på plats vid ett och samma tillfälle.

• Top of mind
Öka din varumärkeskännedom på mässan och ge dig en långsiktig position på marknaden.

• Alla fem sinnen på en gång
Känn, titta, lukta, smaka och lyssna. Mässmediet stimulerar alla dina fem sinnen.

• Maximal effekt
Mässmediets effekter är omedelbara men kan också visa sig efter mässan när investeringsbeslutet fått mogna.

Vi på Stockholmsmässan älskar möten och är övertygade om att mässmediet är en konkurrenskraftig mediekanal.

För mer information, kontakta Aasa eller Anders.

Salesmanager
Aasa Goulin
aasa.goulin@stockholmsmassan.se
08-749 42 33

Salesmanager
Anders Eklund
anders.eklund@stockholmsmassan.se
08- 749 44 39